bazi-psn.ir

چه چیزی باعث پینگ بالا می شود؟

پینگ-و-تاخیر-در-بازی-bazi-psn.ir

پینگ و تاخیر در بازی

شما اسلحه خود را مجهز کرده‌اید و به محض اینکه بازیکن را دیدید، دکمه آتش را فشار می‌دهید. کامپیوتر شما…